Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - September
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger 20 104 124
Mertap ved konstatering  4 50 54
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -1 -7
Sum tap på utlån og garantier  18 153 172

 

Konsern Januar - September
  2018
Tap på utlån (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Totalt
Periodens endring i nedskrivninger 24 104 128
Mertap ved konstatering  24 57 81
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -12 -1 -13
Sum tap på utlån og garantier  37 159 196

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN