Note 11 - Andre driftskostnader

  Morbank   Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2019 2019 2020 (mill. kr) 2020 2019 2019
234 57 63 IT-kostnader 86 81 321
19 4 4 Porto og verditransport 5 5 23
63 12 15 Markedsføring 24 26 101
109 29 27 Avskrivninger 42 46 172
42 10 7 Driftskostnader faste eiendommer 9 13 57
134 24 38 Kjøpte tjenester 53 36 193
149 35 37 Øvrige driftskostnader 53 50 231
750 171 191 Sum driftskostnader  273 257 1.098

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN