Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill. kr) 2024 2023 2023
             
      Provisjonsinntekter      
68 18 17 Garantiprovisjon 17 18 68
 -  - - Meglerprovisjon 71 64 265
47 11 15 Provisjon spareprodukter 15 11 47
155 57 59 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 59 57 155
15 3 4 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 4 3 15
496 113 123 Betalingsformidling 123 112 493
253 61 63 Provisjon fra forsikringstjenester 63 61 253
83 18 17 Andre provisjonsinntekter 15 16 74
1.117 281 298 Sum provisjonsinntekter 367 341 1.370
             
      Provisjonskostnader      
102 23 28 Betalingsformidling 28 24 102
12 3 4 Andre provisjonskostnader 23 26 96
114 26 32 Sum provisjonskostnader 51 50 199
             
      Andre driftsinntekter      
38 9 11 Driftsinntekter fast eiendom 9 10 41
 -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 44 42 166
 -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 200 188 661
34 7 1 Andre driftsinntekter 4 10 45
73 16 12 Sum andre driftsinntekter 257 249 913
1.076 271 279 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 572 541 2.084
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN