Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
Renteinntekter 3.253 3.264 2.994 2.638 2.367 2.136 1.605 1.346 1.227
Rentekostnader 1.947 1.951 1.803 1.544 1.332 1.175 791 543 468
Netto renteinntekter 1.306 1.312 1.191 1.094 1.035 961 814 803 759
Provisjonsinntekter 367 325 336 367 341 340 370 378 358
Provisjonskostnader 51 40 58 51 50 45 52 46 42
Andre driftsinntekter 257 213 206 245 249 178 173 223 206
Netto provisjons- og andre inntekter 572 498 484 561 541 473 491 555 522
Utbytte 3 -10 16 18 2 19 8 4 2
Netto resultat fra eierinteresser 194 90 -2 85 125 195 108 77 62
Netto resultat fra finansielle instrumenter 84 491 83 1 -99 -52 -30 -123 111
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 281 571 97 103 28 163 86 -43 175
Sum inntekter 2.159 2.382 1.772 1.757 1.604 1.597 1.391 1.316 1.456
Personalkostnader 482 476 435 383 398 333 348 350 375
Andre driftskostnader 299 390 306 300 330 314 235 235 255
Sum driftskostnader 782 866 741 683 728 646 583 585 629
Resultat før tap 1.377 1.517 1.032 1.074 875 951 808 731 827
Tap på utlån, garantier m.v. 24 20 35 29 -71 19 22 -48 -0
Resultat før skatt  1.353 1.496 996 1.045 946 932 785 779 827
Skattekostnad 273 262 278 159 206 210 179 164 166
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 12 22 37 38 46 10 87 37
Periodens resultat 1.084 1.247 740 923 778 768 617 702 698
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN