Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2022 til 31. mars 2024

 Kursutvikling-no

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2022)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. april 2022)

Omsetningsstatistikk

1. mars 2023 til 31. mars 2024

Volum-MING-no

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 12.971.224 8,99 %
Sparebankstiftelsen SMN 5.463.847 3,79 %
KLP 4.222.118 2,93 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.816.663 2,65 %
State Street Bank and Trust Comp  3.089.392 2,14 %
Pareto Invest Norge AS 2.938.362 2,04 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.920.422 2,03 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.769.580 1,92 %
The Northern Trust Comp 2.429.700 1,68 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.361.207 1,64 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.311.670 1,60 %
VPF Holberg Norge 2.150.000 1,49 %
State Street Bank and Trust Comp  2.122.323 1,47 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,40 %
J. P. Morgan SE  1.942.630 1,35 %
VPF Odin Norge 1.866.474 1,29 %
VPF Nordea Norge  1.847.635 1,28 %
RBC Investor Services Trust 1.786.943 1,24 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.420.064 0,98 %
MP Pensjon PK 1.352.771 0,94 %
Sum 20 største eiere 61.797.471 42,85 %
Øvrige eiere 82.418.119 57,15 %
Utstedte egenkapitalbevis 144.215.590 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN