Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 16,0% 18,3% 11,1% 15,1% 13,0% 13,1% 10,9% 12,9% 12,6%
Kostnadsprosent 1) 42 % 48 % 44 % 41 % 46 % 45 % 45 % 43 % 49 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 169.326 169.862 168.940 166.819 153.181 152.629 150.247 148.681 147.023
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 238.270 236.329 234.316 232.100 213.967 211.244 208.900 205.504 199.965
Innskudd fra kunder 134.395 132.888 138.230 140.164 123.529 122.010 120.558 123.812 114.053
Forvaltningskapital 235.721 232.717 243.472 248.806 228.207 223.312 218.918 217.458 207.027
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 234.219 238.095 246.139 238.507 225.759 221.115 218.188 212.243 202.936
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 0,8 % 0,9 % 1,0 % 8,5 % 1,3 % 1,1 % 1,7 % 2,8 % 2,4 %
Innskuddsvekst i kvartalet 1,1 % -3,9 % -1,4 % 13,5 % 1,2 % 1,2 % -2,6 % 8,6 % 2,5 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,05 % -0,13 % 0,04 % 0,04 % -0,09 % 0,00 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 0,82 % 0,88 % 0,98 % 0,99 % 0,96 % 0,97 % 1,02 % 1,08 % 1,62 %
                   
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,5 % 18,8 % 19,7 % 19,1 % 18,2 % 18,9 % 19,2 % 18,8 % 18,3 %
Kjernekapitalprosent  20,4 % 20,8 % 21,3 % 21,0 % 20,1 % 20,9 % 20,8 % 20,4 % 19,8 %
Kapitaldekningsprosent  23,1 % 23,0 % 23,7 % 23,5 % 22,2 % 23,1 % 23,0 % 22,7 % 21,9 %
Kjernekapital 24.073 23.793 24.283 24.192 21.985 21.835 21.252 20.547 19.797
Netto ansvarlig kapital 27.250 26.399 26.950 27.106 24.298 24.147 23.546 22.910 21.839
Likviditetsdekning (LCR) 160 % 175 % 173 % 188 % 194 % 239 % 180 % 204 % 155 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,2 % 6,9 % 7,1 % 7,3 % 6,9 % 7,0 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 137,80 141,80 137,20 141,00 123,60 127,40 111,40 115,80 141,20
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 144,13 144,20 143,82 143,80 129,43 129,29 129,29 129,31 129,39
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 113,24 120,48 116,39 112,81 105,63 109,86 107,19 102,91 99,55
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 4,68 5,62 3,28 4,21 3,51 3,53 2,89 3,20 3,20
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 7,36 6,31 10,47 8,38 8,79 9,02 9,62 9,06 11,05
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,22 1,18 1,18 1,25 1,17 1,16 1,04 1,13 1,42
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN