Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2023 2023 2024 (mill. kr) 2024 2023 2023
             
404 92 91 IT-kostnader 110 106 461
12 3 3 Porto og verditransport 4 4 15
71 17 20 Markedsføring 26 23 93
111 23 30 Avskrivninger 41 29 153
50 13 13 Driftskostnader faste eiendommer 13 16 57
222 43 60 Kjøpte tjenester 74 53 254
261 90 21 Øvrige driftskostnader *) 32 99 294
1.121 280 237 Sum driftskostnader  299 330 1.326
Eksporter til Excel

 

*) I første kvartal 2024 er det ført en kostnadsreduksjon på 30 millioner kroner under øvrige driftskostnader etter utbetaling av forsikringsoppgjør i forbindelse med svindelsaken. I første kvartal 2023 ble det kostnadsført et operasjonelt tap under øvrige driftskostnader på 51 millioner kroner i samme sak. 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN