Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.24 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.24
Utlån til amortisert kost Næringsliv 671 6 -1 677
Utlån til amortisert kost Privatmarked 43 5 - 48
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 137 5 - 142
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 13 4 - 17
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  864 21 -1 884
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 776 18 -1 793
Annen gjeld - avsetninger 53 3 - 55
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 0 - 36
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.23 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 -93 -  828
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35  7 -3  39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -1 -  146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 0 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 - 87 -3 1.015
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 999 -109 -3 887
Annen gjeld - avsetninger 67 17 - 83
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 5 - 45
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 32 -101 -181 671
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 11 2 -5 43
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 43 -99 -186 864
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 999 41 -77 -186 776
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   -5 - 36
Eksporter til Excel

 

 

Konsern (mill. kr) 1.1.24 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.24
Utlån til amortisert kost Næringsliv 777 7 -1 783
Utlån til amortisert kost Privatmarked 68 0 - 69
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 137 5 - 142
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 13 4 - 17
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  995 16 -1 1.011
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 907 13 -1 919
Annen gjeld - avsetninger 53 3 - 55
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 0 - 36
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.23 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 -91 - 885
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63  9 -3 69
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -1 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 0 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 -83 -3 1.101
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.081 -105 -3 973
Annen gjeld - avsetninger 67 17 - 83
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 5 - 45
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 32 -44 -186 777
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 11 -1 -5 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 43 -44 -192 995
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 1.081 41 -23 -192 907
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   -5 - 36
Eksporter til Excel

 

 

Avsetning til tap på utlån      
  31.3.24 31.3.23 31.12.23
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 38 95 45 179 46 93 42 181 46 93 42 181
Overført til (fra) trinn 1  14 -14 -0 - 20 -20 -0 - 18 -18 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 3 -0 - -3 3 -0 - -3 3 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -5 5 - -0 -8 9 -
Netto ny måling av tap  -13 21 9 18 -21 18 5 2 -26 19 -5 -12
Nye utstedte eller kjøpte utlån 4 3 0 8 8 2 1 11 15 20 3 37
Utlån som har blitt fraregnet -3 -10 -2 -15 -6 -9 -3 -18 -14 -31 -4 -49
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 -2 -0 -2 6 7 -4 9 3 16 8 27
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 - - - - -3 -3 - - -5 -5
Utgående balanse 39 91 58 188 51 89 43 182 38 95 45 179
Næringsliv                        
Inngående balanse 160 267 205 633 138 298 421 858 138 298 421 858
Overført til (fra) trinn 1  10 -10 -0 - 28 -27 -0 - 59 -59 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 4 -0 - -4 14 -10 - -14 24 -10 -
Overført til (fra) trinn 3  -6 -1 8 - -1 -2 3 - -1 -5 6 -
Netto ny måling av tap  -13 28 11 26 -31 -56 -20 -107 -58 11 9 -38
Nye utstedte eller kjøpte utlån 21 10 3 34 18 1 - 19 90 35 37 163
Utlån som har blitt fraregnet -13 -56 -12 -82 -13 -15 -3 -32 -52 -68 -15 -136
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 6 25 0 31 7 5 0 12 -2 31 -62 -33
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -1 -1 - - - - - - -181 -181
Utgående balanse 160 267 214 641 141 218 391 750 160 267 205 633
Total balanseført tapsavsetning  198 359 271 829 192 306 434 932 198 363 251 812
Eksporter til Excel

 

 

       
  31.3.24 31.3.23 31.12.23
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 46 111 46 204 55 107 47 209 55 107 47 209
Overført til (fra) trinn 1  18 -18 -0 - 21 -21 -0 - 21 -20 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -3 3 -0 - -4 5 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -6 6 - -0 -6 6 - -1 -10 11 -
Netto ny måling av tap  -16 25 8 18 -21 21 6 7 -28 25 -6 -9
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 4 0 10 10 2 1 13 19 25 3 47
Utlån som har blitt fraregnet -4 -11 -2 -17 -6 -10 -3 -19 -17 -34 -7 -58
Endring som skyldes endrede forutsetninger -1 -5 -0 -6 5 5 -4 6 -0 14 7 21
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - -3 -3 - - -5 -5
Utgående balanse 46 103 59 208 60 103 49 212 46 111 46 204
Næringsliv                        
Inngående balanse 172 299 268 739 151 311 450 912 151 311 450 912
Overført til (fra) trinn 1  11 -11 -0 - 29 -28 -0 - 63 -63 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -5 6 -0 - -5 15 -10 - -18 28 -10 -
Overført til (fra) trinn 3  -6 -3 9 - -1 -3 4 - -1 -6 7 -
Netto ny måling av tap  -13 31 11 29 -29 -53 -19 -101 -59 22 60 23
Nye utstedte eller kjøpte utlån 22 12 4 38 20 2 1 22 96 46 38 181
Utlån som har blitt fraregnet -14 -57 -13 -84 -14 -16 -3 -33 -54 -70 -16 -140
Endring som skyldes endrede forutsetninger 5 22 -1 26 7 4 -6 5 -5 29 -75 -51
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -1 -1 - - - - - - -186 -186
Utgående balanse 172 298 277 747 158 231 417 806 172 299 268 739
Total balanseført tapsavsetning  218 401 336 955 219 334 465 1.018 218 410 314 943
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter    
       
  31.3.24 31.3.23 31.12.23
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 18 27 8 53 24 34 9 67 24 34 9 67
Overført til (fra) trinn 1  3 -3 -0 - 1 -1 -0 - 6 -6 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -0 0 -0 - -0 0 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -0 1 - -0 -0 0 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -4 -0 0 -4 -4 11 4 12 -13 -4 2 -15
Nye utstedte eller kjøpte utlån 2 0 5 7 10 1 0 11 9 4 0 13
Utlån som har blitt fraregnet -1 -1 -0 -3 -1 -3 -0 -4 -6 -8 -1 -15
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 2 -0 2 2 -4 -0 -2 0 5 -3 2
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 17 25 13 55 31 39 13 83 18 27 8 53
Herav                        
Privatmarked       3       3        1
Næringsliv       53       81        51
Eksporter til Excel

 

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån
  31.3.24 31.3.23 1) 31.12.23
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 44 16 63 3 33 18 54 3 44 10 57
Fiske og fangst 8 73 - 81 13 8 - 21 6 33 - 39
Havbruk 6 1 18 25 2 1 1 4 5 0 0 5
Industri og bergverk 10 29 14 52 9 39 5 53 15 31 13 59
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 35 28 32 96 38 22 15 75 46 25 28 99
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 15 20 4 40 17 24 0 41 8 13 1 23
Sjøfart og offshore 6 18 102 127 6 22 152 180 7 54 103 164
Eiendomsdrift 37 72 27 136 33 63 23 119 44 92 22 159
Forretningsmessig tjenesteyting 20 20 6 46 14 33 178 226 17 16 24 57
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 21 8 6 36 10 12 17 39 10 6 13 29
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 - 1
Lønnstakere 1 44 46 91 0 49 25 74 1 47 35 83
Sum avsetning til tap på utlån 163 359 271 793 146 306 434 887 163 363 251 776
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 - - 36 45 - - 45 36 - - 36
Total balanseført tapsavsetning  198 359 271 829 192 306 434 932 198 363 251 812
Eksporter til Excel

 

 

       
  31.3.24 31.3.23 1) 31.12.23
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 45 17 66 4 35 19 58 4 46 10 60
Fiske og fangst 8 73 0 81 13 8 0 21 6 33 0 39
Havbruk 7 1 18 26 4 1 1 6 6 0 0 6
Industri og bergverk 13 33 17 63 13 43 11 67 18 36 13 68
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 35 45 36 116 43 25 20 88 46 42 33 121
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18 22 4 44 19 25 2 45 11 15 2 28
Sjøfart og offshore 6 18 102 127 6 22 152 180 7 54 103 164
Eiendomsdrift 37 73 27 137 34 63 23 120 45 93 22 160
Forretningsmessig tjenesteyting 23 22 59 104 16 34 186 237 19 18 78 114
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 23 13 9 46 13 17 21 51 12 11 16 39
Offentlig forvaltning 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 1 - 1 0 0 0 0 1 0 - 1
Lønnstakere 7 54 47 109 8 61 30 99 8 62 36 106
Sum avsetning til tap på utlån 182 401 336 919 173 334 465 973 183 410 314 907
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36 - - 36 45 - - 45 36 - - 36
Total balanseført tapsavsetning  218 401 336 955 219 334 465 1.018 218 410 314 943
Eksporter til Excel

1) Historikk 31.3.23 er endret

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN