Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.24 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.24
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 34.767   2.955 713 32.526
Senior non preferred, nominell verdi 12.344 357 - -5 12.696
Verdijusteringer -1.588 - - -248 -1.836
Påløpte renter 306 - - 77 386
Totalt 45.830 357 2.955 537 43.772
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.24 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.24
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.226   500 2 2.728
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 21 - - 3 24
Totalt  2.247 - 500 5 2.752
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN