Note 6 - Tap på utlån og garantier

  Januar - Mars      
  2024 2023 2023
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 10 11 21 6 -93 -87 4 -59 -55
Mertap ved konstatering  2 2 4 5 7 11 11 146 157
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -3 -4 -2 -1 -2 -21 -153 -174
Sum tap på utlån og garantier  11 10 21 9 -86 -77 -6 -66 -72
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                  
Eksporter til Excel

 

  Januar - Mars      
  2024 2023 2023
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 5 11 16 8 -91 -83 1 -7 -6
Mertap ved konstatering  4 8 11 5 9 14 47 168 215
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -3 -4 -2 -1 -2 -40 -155 -195
Sum tap på utlån og garantier  8 16 24 11 -82 -71 8 6 14
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                  
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN