1. kvartal 2024

  • Resultat før skatt 1.353 millioner kroner (946 millioner)
  • Resultat 1.084 millioner kroner (778 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 16,0 prosent (13,0 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent (18,2 prosent)
  • Vekst i utlån på 0,8 prosent (1,3 prosent) og på innskudd 1,1 prosent (1,2 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på 194 millioner kroner (125 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 87 millioner kroner (minus 97 millioner)
  • Tap på utlån og garantier på 24 millioner kroner (minus 71 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 4,68 kroner (3,51)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 113,24 kroner (105,63) og kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var 137,80 kroner (123,60)
Collage-2024
© SpareBank 1 SMN