2. kvartal 2019

Overskudd på 1.729 millioner kroner i første halvår 2019

 • Resultat før skatt 2.003 millioner kroner (1.345 millioner)
 • Resultat 1.729 millioner kroner (1.209 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 19,0 prosent (14,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 15,0 prosent (15,0 prosent)
 • Vekst i utlån 5,7 prosent (7,6 prosent) og innskudd 7,7 prosent (6,3 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,7 prosent (10,6 prosent) siste 12 måneder og privatmarkedslån utgjør 68 prosent (67 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 3,6 prosent (2,0 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån og garantier 126 millioner kroner (127 millioner), 0,16 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 8,23 kroner (5,75). Bokført verdi per egenkapitalbevis 87,04 kroner (80,21)

Hovedpunkter andre kvartal 2019

 • Resultat 683 millioner kroner (743 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 14,9 prosent (17,9 prosent)
 • Uten engangsgevinster ville resultatet vært 567 millioner kroner (503) millioner, og avkastning på egenkapitalen ville vært 12,4 prosent (12,1 prosent)
 • Netto resultat finansielle eiendeler og eierinteresser 336 millioner kroner (300 millioner)
 • Tap på utlån 59 millioner kroner (78 millioner), 0,14 prosent (0,20 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,21 kroner (3,54 kroner)
© SpareBank 1 SMN