Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 14,9% 23,3% 9,0% 11,1% 17,9% 11,2% 13,4% 12,5% 10,5%
Kostnadsprosent 1) 44 % 37 % 55 % 48 % 44 % 50 % 45 % 45 % 50 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 121.895 120.100 120.473 118.044 115.787 113.174 112.071 110.695 107.358
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 163.627 161.091 160.317 157.825 154.790 151.065 148.784 147.146 143.800
Innskudd fra kunder 86.553 81.111 80.615 77.529 80.343 75.937 76.476 73.086 75.559
Forvaltningskapital 167.289 164.641 160.704 159.337 159.584 152.083 153.254 146.913 149.449
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 165.965 162.673 160.021 159.460 155.833 152.668 150.083 148.181 145.746
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd 1) 5,7 % 6,6 % 7,8 % 7,3 % 7,6 % 7,9 % 8,2 % 9,4 % 8,5 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  7,7 % 6,8 % 5,4 % 6,1 % 6,3 % 8,2 % 13,9 % 10,3 % 12,7 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,14 % 0,17 % 0,17 % 0,18 % 0,20 % 0,13 % 0,22 % 0,24 % 0,24 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 1) 0,22 % 0,18 % 0,19 % 0,18 % 0,18 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,18 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 1) 1,00 % 0,99 % 0,86 % 0,86 % 0,95 % 0,90 % 0,80 % 0,83 % 0,80 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 15,0 % 14,8 % 14,6 % 14,9 % 15,0 % 14,6 % 14,6 % 14,6 % 14,9 %
Kjernekapitalprosent  16,6 % 16,4 % 16,3 % 16,7 % 17,0 % 16,3 % 16,6 % 16,6 % 16,8 %
Kapitaldekningsprosent  18,8 % 18,6 % 18,5 % 19,2 % 19,0 % 18,2 % 18,6 % 19,0 % 19,0 %
Kjernekapital 17.284 16.775 16.472 16.542 16.488 15.697 15.707 15.718 15.526
Netto ansvarlig kapital 19.634 19.115 18.743 18.969 18.418 17.518 17.629 18.004 17.552
Likviditetsdekning (LCR) 165 % 180 % 183 % 150 % 150 % 162 % 164 % 124 % 160 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,4 % 7,2 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 97,70 87,40 84,20 90,90 84,50 80,90 82,25 81,25 71,75
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,66 129,41 129,62 129,44 129,31 129,38 129,38 129,40 129,54
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 87,04 83,86 83,87 82,57 80,21 76,53 78,81 79,18 75,40
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,21 5,02 1,90 2,32 3,54 2,21 2,63 2,42 1,92
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 7,61 4,35 11,05 9,77 5,97 9,16 7,81 8,40 9,32
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,12 1,04 1,00 1,10 1,05 1,06 1,04 1,03 0,95
                   
 1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN