Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2017 til 30. juni 2019

 Kursutv_2_2019_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2017 til 30. juni 2019

 Omsetnings_2_2019_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 4.760.884 3,67 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.561.060 3,51 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.291.149 2,53 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.543.777 1,96 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.401.892 1,85 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.043.364 1,57 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.003.561 1,54 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1.776.137 1,37 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
Pareto Invest AS 1.663.036 1,28 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.607.592 1,24 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.526.457 1,18 %
VPF Nordea Kapital 1.449.741 1,12 %
Morgan Stanley & Co. International 1.432.546 1,10 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1.416.584 1,09 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
VPF Nordea Avkastning 1.249.111 0,96 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 1.177.981 0,91 %
Sum for de 20 største eiere 45.482.999 35,03 %
Øvrige eiere 84.353.444 64,97 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN