1. kvartal 2019

Hovedtrekk første kvartal 2019

 • Resultatet var 1.046 millioner kroner. Dette er en forbedring på 580 millioner sammenlignet med første kvartal 2018, i all hovedsak som følge av gevinst ved etablering av Fremtind på 460 millioner kroner. Eiere av Fremtind er SpareBank 1 og DNB med eierandeler på henholdsvis 65 og 35 prosent. Bedringen utover dette skyldes økte driftsinntekter og god avkastning på finansielle investeringer
 • Avkastning på egenkapitalen utgjør 23,3 prosent. Dersom gevinst ikke hensyntas er avkastningen på 12,8 prosent
 • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder

Overskudd på 1.046 millioner kroner

 • Resultat før skatt 1.155 millioner kroner (596 millioner)
 • Resultat 1.046 millioner kroner (466 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 23,3 prosent (11,2 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (14,6 prosent)
 • Vekst i utlån 6,6 prosent (7,9 prosent) og innskudd 6,8 prosent (8,2 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (67 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 67 millioner kroner (48 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,02 kroner (2,21). Bokført verdi per egenkapitalbevis 83,86 kroner (76,53)

 

© SpareBank 1 SMN