Note 8 - Brutto utlån

 

Morbank                    
  31.3.19 31.3.18    
  Utlån gjenstand for nedskrivning Fastrentelån til virkelig verdi over resultat       Utlån gjenstand for nedskrivning Fastrentelån til virkelig verdi over resultat  
Brutto utlån

Trinn 1

Trinn 2 Trinn 3 Total     Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Totalt
Balanse 1. januar  97.458 9.888 1.543 4.467 113.356     91.074 9.931 1.560 3.278  105.843
   Overført til Trinn 1 1.571 -1.567 -4 -     1.005 -999 -6  - -
   Overført til Trinn 2 -1.148 1.165 -17 -     -1.189 1.205 -16  - -
   Overført til Trinn 3 -10 -238 248 -     -6 -56 62  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -2.630 5 -1 -28 -2.654     -1.579 33 -45 -49 -1.591
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 13.347 292 11 337 13.987     8.735 0 6 366 9.107
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -10.947 -865 -39 -126 -11.977     -5.357 -763 -12 -357 -6.489
Balanse 31. mars  97.640 8.680 1.741 4.650 112.712     92.682 9.353 1.549 3.238 106.871

 

Konsern                    
  31.3.19 31.3.18
  Utlån gjenstand for nedskrivning

Fastrentelån til virkelig verdi over resultat

      Utlån gjenstand for nedskrivning Fastrentelån til virkelig verdi over resultat  
Brutto utlån Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total     Trinn 1 

Trinn 2

Trinn 3 Total
Balanse 1. januar  103.494 10.829 1.682 4.467 120.473     96.798 10.855 1.652  3.278 112.583
   Overført til Trinn 1 1.571  -1.567 -4     948 -946 -2 - -
   Overført til Trinn 2 -1.148  1.165 -17     -1.023 1.029 -5 - -
   Overført til Trinn 3 -10  -238 248     -4 -50 54  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån  -2.359 -1  -28 -2.382      -2.142 31 -45  -49 -2.206
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler  13.348 292 11 337  13.988      9.240 4 6  366 9.616
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -10.947 -865 -40 -126  -11.978      -5.650 -799 -13  -357 -6.819
Balanse 31. mars  103.949 9.622 1.880 4.650  120.100      98.166 10.123 1.647  3.238 113.174

 

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2018 91.074 9.931 1.560 3.278 105.843
Overført til Trinn 1 2.230 -2.230 0  - -
Overført til Trinn 2 -2.637 2.644 -7  - -
Overført til Trinn 3 -458 -31 489  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.487 -65 11 -148 -5.689
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 46.099 2.067 72 2.269 50.507
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -33.363 -2.428 -581 -933 -37.305
Balanse 31. desember 2018 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356

 

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2018 96.286 10.855 1.652 3.278 112.071
Overført til Trinn 1 2.439 -2.391 -48  - -
Overført til Trinn 2 -2.957 2.970 -13  - -
Overført til Trinn 3 -464 -71 536  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -6.397 -260 89 -148 -6.716
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 48.841 2.283 89 2.269 53.483
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -34.253 -2.556 -622 -933 -38.365
Balanse 31. desember 2018 103.494 10.829 1.682 4.467 120.473

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN