Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank Januar - Mars Januar - mars  Januar - Desember   
  2019 2018 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat-  marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 6 52 58 -3 11 8 18 126 144
Mertap ved konstatering  1 2 3 1 38 39 6 86 93
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -1 -2 -2 - -2 -7 -1 -8
Sum tap på utlån og garantier  6 53 60 -4 49 45 17 212 229

 

 

Konsern Januar - Mars Januar - mars  Januar - Desember 
  2019 2018 2018
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked  Nærings- liv  Totalt 
Periodens endring i tapsavsetninger 6 55 61 -3 12 9 23  127  150 
Mertap ved konstatering  6 3 8 4 38 42  30 98  127 
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -1 -1 -2 -2 - -2  -13 -1  -15 
Sum tap på utlån og garantier  11 57 67 -1 50 49  40 223  263 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN