Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2018 2018 2019 (mill. kr) 2019 2018 2018
217 52 57 IT-kostnader 81 71 293
12 3 4 Porto og verditransport 5 4 17
53 10 12 Markedsføring 26 26 106
66 15 29 Ordinære avskrivninger 46 29 99
108 29 10 Driftskostnader faste eiendommer 13 37 153
93 12 24 Kjøpte tjenester 36 28 151
134 30 35 Øvrige driftskostnader 50 47 221
685 152 171 Sum driftskostnader 257 241 1.040

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN