Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2017 til 31. mars 2019

 Kursutv_1_2019_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2017)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. april 2017)

Omsetningsstatistikk

1. april 2017 til 31. mars 2019

 Omsetnings_1_2019_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VGD Sicav Malta PLC  5.400.000 4,16 %
VPF Nordea Norge Verdi 4.768.409 3,67 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.324.149 2,56 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 3.095.025 2,38 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.513.777 1,94 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.196.139 1,69 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.960.450 1,51 %
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.828.681 1,41 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.744.292 1,34 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
Morgan Stanley & Co. International 1.708.518 1,32 %
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 1.701.137 1,31 %
Pareto Invest AS 1.687.506 1,30 %
JP Morgan Securities PLC 1.500.981 1,16 %
VPF Nordea Kapital 1.379.688 1,06 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1.332.011 1,03 %
VPF Nordea Avkastning 1.249.111 0,96 %
MP Pensjon PK 1.232.771 0,95 %
Sum for de 20 største eiere 47.848.001 36,85 %
Øvrige eiere 81.988.442 63,15 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

 

Utbyttepolitikk 
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN