4. kvartal 2019

Resultat 2.563 millioner kroner (2.090 millioner)

 • Resultat før skatt 3.081 millioner kroner (2.450 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,7 prosent (12,2 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent (14,6 prosent)
 • Vekst i utlån 4,7 prosent (7,8 prosent) og innskudd 6,6 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til privatmarkedet var på 6,4 prosent siste 12 måneder (9,6 prosent) og privatmarkedslån utgjør 69 prosent (67 prosent) av totale utlån
 • Vekst i utlån til næringsliv var på 1,1 prosent siste 12 måneder (4,2 prosent)
 • Tap på utlån og garantier 299 millioner kroner (263 millioner), 0,18 prosent (0,17 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 12,14 kroner (9,97). Bokført verdi per egenkapitalbevis 90,75 kroner (83,87)

Resultat og hendelser i fjerde kvartal 2019 

 • Resultat før skatt 469 millioner kroner (513 millioner)
 • Resultat 346 millioner kroner (401 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 7,1 prosent (9,0 prosent)
 • Vekst i utlån 1,4 prosent (1,6 prosent) og vekst i innskudd med 2,7 prosent (4,0 prosent)
 • Utlån til privatkunder økte med 2,0 prosent i kvartalet (1,4 prosent), 0,5 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 0,3 prosent (1,9 prosent) som var 0,1 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser 8 millioner kroner (130 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 8 millioner kroner (minus 37 millioner)
 • Tap på utlån 103 millioner kroner (67 millioner), 0,25 prosent (0,18 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,60 kroner (1,90 kroner)
Nettfont_collage_Q1-2019
Egenkapitalavkasning_NO (1)
Kjernekapitaldekning_NO
Utlånsvekst_NO

Nettsidefront_2_2017_Supplementary

© SpareBank 1 SMN