Note 11 - Andre driftskostnader

 

Morbank   Konsern
Januar - Desember   Januar - Desember
2016 2017 (mill. kr)  2017 2016
197 203 IT-kostnader 266 252
18 17 Porto og verditransport 22 22
55 50 Markedsføring 104 98
34 50 Ordinære avskrivninger 102 98
124 118 Driftskostnader faste eiendommer 118 109
70 77 Kjøpte tjenester 139 108
116 118 Øvrige driftskostnader 192 156
615 634 Sum driftskostnader 943 844

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN