Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank Januar - Desember
  2017 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 127 125 0 449 450
Periodens endring i gruppenedskrivninger - 5 5 - -40 -40
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 146 155 8 34 42
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 3 41 45 10 49 59
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -5 -1 -6 -6 -3 -8
Sum tap på utlån og garantier  5 318 323 13 490 502

 

 

Konsern Januar - Desember
  2017 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Næringsliv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 129 127 0 454 454
Periodens endring i gruppenedskrivninger 5 4 9 4 -42 -38
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 8 146 155 8 36 44
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 13 45 58 14 50 64
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -6 -1 -7 -6 -3 -9
Sum tap på utlån og garantier  18 323 341 21 495 516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN