Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

 

Morbank        
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 137 59 196 172 24 196 144 29 173
- Individuelle nedskrivninger  13 35 48 15 12 26 17 18 36
Netto misligholdte utlån 124 24 148 158 12 169 127 11 138
Avsetningsgrad 9 % 59 % 25 % 8 % 51 % 14 % 12 % 62 % 21 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 23 1.110 1.133 28 1.163 1.190 19 1.435 1.453
- Individuelle nedskrivninger  7 555 562 9 369 378 6 584 590
Netto andre tapsutsatte engasjement 16 555 571 19 793 812 13 851 863
Avsetningsgrad 31 % 50 % 50 % 32 % 32 % 32 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal  

 

Konsern        
  30.6.17 30.6.16 31.12.16
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 173 85 258 219 36 255 176 38 214
- Individuelle nedskrivninger  16 39 55 18 13 31 20 19 39
Netto misligholdte utlån 157 46 203 201 23 223 156 18 174
Avsetningsgrad 9 % 46 % 21 % 8 % 36 % 12 % 12 % 51 % 18 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 23 1.128 1.151 28 1.171 1.198 19 1.455 1.474
- Individuelle nedskrivninger  7 563 570 9 375 384 6 592 599
Netto andre tapsutsatte engasjement 16 565 581 19 796 815 13 863 875
Avsetningsgrad 31 % 50 % 50 % 32 % 32 % 32 % 33 % 41 % 41 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN