Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank 1. halvår      
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 -17 -20 -0 229 229 0 449 450
Periodens endring i gruppenedskrivninger - 10 10 - 40 40 - -40 -40
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 5 165 170 6 4 9 8 34 42
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 7 9 3 2 5 10 49 59
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -2 -0 -2 -1 -1 -2 -6 -3 -8
Sum tap på utlån og garantier  1 166 167 7 274 281 13 490 502

 

Konsern 1. halvår      
  2017 2016 2016
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -4 -14 -18 -0 231 230 0 454 454
Periodens endring i gruppenedskrivninger 2 10 12 2 39 42 4 -42 -38
Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 5 165 170 6 4 10 8 36 44
Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 5 8 13 6 2 8 14 50 64
Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. -2 -0 -2 -1 -1 -2 -6 -3 -9
Sum tap på utlån og garantier  7 168 175 12 275 287 21 495 516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN