Note 11 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  1. halvår   1. halvår  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
             
197 104 105 IT-kostnader 138 130 252
18 10 9 Porto og verditransport 12 12 22
55 26 23 Markedsføring 47 45 98
34 21 22 Ordinære avskrivninger 49 48 98
124 61 59 Driftskostnader faste eiendommer 55 52 109
70 32 37 Kjøpte tjenester 70 46 108
116 50 56 Øvrige driftskostnader 92 70 156
615 304 311 Sum driftskostnader 463 403 844

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN